Om oss

Stockholms skönaste tryckeri

Företaget
Partner Print grundades i början på 1990 talet och är ett helägt dotterbolag till Tierps Tryckeri
som bedrivit verksamhet sedan 1887. Är det något vi kan, så är det trycksaker och kommunikation.

Kunder
Våra uppdragsgivare är allt från reklambyrårer, enmansföretag till större organisationer.
PWC, SJ, Resumé och  Dagens Industri är några exempel.

Partner Print Group
Partner Print ingår i Partner Print Group där även Tierps Tryckeri och Annonsnytt i Östhammar ingår. Tillsammans är vi starka!

Adressen

Vid underbara Solna Strand

Vretenvägen 9
171 54 Solna
Tel: 08-33 64 00 / Mail: partnerprint@partnerprint.se

Utskrift