Kontakt

VD
För Tierps Tryckeri AB och
Partner Print AB.

Håkan Monfors
  0293-228 53
  073-320 11 02
  hakan.monfors@tierpstryckeri.se 

Försäljning/Marknadschef
För Tierps Tryckeri AB och
Partner Print AB.

Peter Agell
  026-24 99 81
  070-269 00 81
  peter.agell@tierpstryckeri.se 

Kontaktpersoner


Försäljning/Projektledning

Kristofer Johansson
  08-33 64 31
  072-509 29 80
  kristofer.johansson@partnerprint.se 


Offert/Produktion

Tomas Bergström
  08-33 64 16
  070-614 84 44
  tomas.bergstrom@partnerprint.se

Produktion/Storformat
Oscar Bergström
  08-33 64 36
  072-233 09 87
  oscar.bergstrom@partnerprint.se

Ekonomi
Susanna Grandien
  susanna.grandien@partnerprint.se 

 

 

  08-33 64 00      partnerprint@partnerprint.se    www.partnerprint.se     Vretenvägen 9 , 171 54 Solna