Partner Print & Tierps Tryckeri är er resurs när ni behöver avlastning eller om ni önskar en helhetslösning
Vi har både kunskapen och verktygen för att publicera originalet i såväl tryckt som digitalt media.

Offert           08 33 64 00

Originalproduktion
Med utgångspunkt från att du har idén, bilden och texten gör vi layout och original. Många av våra kunder vill att vi är med från början med original och idéer.


Bildretusch & Montage

Vi hjälper dig att redigera färger i bilder, retuschera bort eller montera och lägga till information. Eftersom vi är i samma lokaler som vår produktion kan vi snabbt producera ett första exemplar av din trycksak som tryckkorrektur. Tryckt, visst?

 

 

Kommunikation

Crossmedia

Crossmedia är en tjänst som gör det möjligt att för dig att kommunicera med individanpassade budskap i flera olika kanaler samtidigt.
Med andra ord, varje kund får sitt eget unika utskick. Kombinationen är oslagbar!

Crossmedia lämpar sig väl till inbjudningar, påminnelsehantering i samband med inbjudningar, reklamkampanjer, tävlingar, marknadsundersökningar m.m.

Vi utgår ifrån en kunddatabas. Antingen din eller en som köpts in. Här finns all information som behövs om dina kunder för att kunna starta en dialog. Samtliga utskick är personanpassade i båda bild och språk

GÅ VIDARE TILL:

    Tillbaka till tjänster